KLASSE 3 VLIEGMEDISCHE KEURING

Gesprek met de vliegerarts (Aero Medical Examiner)

De keuring start met een gesprek met een van onze vliegerartsen. Na een informele start beginnen we met het doornemen van de door u vooraf ingevulde vragen.

Eventuele bijzonderheden worden verder besproken.

Daarna krijgt u de vervolgonderzoeken. De uitgebreidheid van deze onderzoeken hangt af van uw leeftijd en eventuele medische afwijkingen. Na het afronden van alle onderzoeken bespreekt de vliegerarts de resultaten met u.

Bij geschiktheid krijgt u direct uw medical uitgereikt. Voor de initiële keuring klasse 3 is dit voorlopig nog niet mogelijk.

Indien er verdere specialistische onderzoeken dienen plaats te vinden bent u zelf verantwoordelijk voor de aanlevering van de uitslagen. De uitslagen dienen binnen 2 weken na de datum van de keuring aangeleverd te worden.

BLOEDONDERZOEK

Bepaling van het hemoglobine (Hb) gehalte. In de rode bloedcellen is hemoglobine verantwoordelijk voor het transport van zuurstof (O2) en koolstofdioxide (CO2) door het bloed. Een te lage of te hoge waarde kan duiden op ziektes of afwijkingen.

Wanneer?

Tijdens iedere keuring wordt het hemoglobine (Hb) gehalte bepaalt. Het vetspectrum (totaal cholesterol, Triglyceriden, HDL en LDL) wordt bij de eerste keuring en op 40-jarige leeftijd bepaald.

Uitvoering van het onderzoek

Er wordt bloed afgenomen via een vingerprik of uit een ader in uw onderarm (venapunctie).

De hoeveelheid is te vergelijken met tien druppels bloed. Wij beschikken over een eigen laboratorium en hoeven uw bloed niet op te sturen. Hierdoor is de uitslag direct bekend.

Indien u wilt kunt u het risico op hart- en vaatziekten laten onderzoeken. Dit is niet nodig voor de keuring. Veel klanten kiezen ervoor hun vetspectrum met risicoprofiel vaker te laten controleren. Dit kost 25 euro.